oct 2016 05

Nou producte coagulant per l’eliminació del Fòsfor

Degut a la creixent demanda de productes químics coagulants per l’eliminació del fòsfor present en les aigües residuals de sectors tan amplis com l’alimentari, textil, curtits, metalúrgic, etc.., T.I.D.E. ha desenvolupat un nou producte líquid sense preparació prèvia requerida amb la finalitat de complementar i/o substituir els productes comunment utilitzats com són les sals de Ferro i Alumini.

Les principals avantatges que presenta el nou coagulant es resumeixen a continuació:

-. Menor corrosió.

-. Menor consum d’alcalinitat.

-. Menor generació de conductividat.

-. Menor generació de llots.

-. Menor consum de floculant post-coagulació.

-. Menor cost d’explotació global.