oct 2016 05

TIDE s’introdueix en el mercat peruà

En base a la sòlida experiència de TIDE en la depuració d’aigües residuales en l’ indústria tèxtil a nivell nacional i degut a la creixent exigència i pressió per part de l’administració pel que fa al control de vertits en els països sudamericans, una gran empresa del sector dels tints i  acabats tèxtils ens va otorgar la seva confiança degut a problemes amb la coloració de les aigües residuals depurades procedents de la decantació biològica secundària.

Una vegada realitzada la visita tècnica corresponent, diagnosticada la problemàtica in situ i posteriorment als assaigos de laboratori amb mostres integrades d’aigua amb la finalitat d’evaluar el producte òptim, T.I.D.E. va decidir aplicar un coagulant/decolorant de la seva gama líquida TIDEC l’aplicació del qual no requereix preparació prèvia i dosificant el producte a baixes concentracions directament en el decantador secundari es va posar fi a la coloració de les aigües del client.

Actualment T.I.D.E. segueix la seva expansió pel mercat peruà treballant per empreses de diversos sectors.