Els nostres Biofood

Biodegradables i de fàcil assimilació

Disposem d’una àmplia gamma de Biofoods per a sistemes biològics. Alimentant es resolen molts problemes, el seu rendiment millora i, per tant, el de la teva empresa.

Què són els productes Biofood?

Els Biofood són productes orgànics que serveixen com aliment i/o complement alimentari per a depuradores biològiques en parada prolongada, o en aquells sistemes biològics amb una càrrega màssica (DQO / KgSS x dia) insuficient per a unes condicions de treball òptimes.

Són completament biodegradables i de fàcil assimilació per part de la massa bacteriana. Així es manté l’activitat biològica dels llots durant períodes prolongats.

Habitualment, es recomana l’ús dels biofoods:

  • Complement alimentari en sistemes biològics de poca biodegradabilitat , afavorint el   desenvolupament òptim del llit bacterià.
  • Complement per a plantes biològiques amb càrregues màssiques insuficients.
  • Aliment per a plantes biològiques en parada perllongada (parades de planta per motiu de manteniment o de períodes vacacionals).