Coagulants i decolorants

Els nostres coagulants

Coagulants sintètic-minerals i orgànics

Subministrem una gamma de productes de la més alta qualitat, molt més avantatjosos i respectuosos amb el medi ambient que els usats tradicionalment: sals d’alumini (Policlorur de alumini i Sulfat d’alumini) i ferro (Clorur fèrric / ferrós i Sulfat fèrric / ferrós).

Es tracta dels coagulants sintètic-minerals i orgànics, i aquestes són les seves avantatges respecte als tradicionals:

  • Són productes no corrosius, a diferència dels tradicionals que estan formats a base de sals (ferro / alumini), les quals tenen un alt grau de corrosivitat i redueixen la vida útil dels accessoris de la planta (agitadors, bombes, parts metàl·liques de la instal·lació, etc.).
  • Són productes neutres. No consumeixen alcalinitat, evitant la dosificació de productes neutralitzants (CaO, NaOH, etc…), amb els quals es tractaria de compensar el consum d’alcalinitat per l’eefecte del coagulants tradicionals.
  • Es redueix la generació de fangs a causa de la no formació de Hidròxids insolubles.
  • No aporten conductivitat a les aigües a causa de les pròpies característiques del producte.
  • Al generar molt menys fang, el cost d’explotació global de la planta disminueix considerablement.
  • No aporten clorurs a les aigües.
  • No aporten càrrega inorgànica als fangs, evitant doncs la mineralització del fang biològic.
  • Són més segurs pel personal que hagi de manipular-los, ja que es tracta de productes no corrosius i, amb la qual cosa, exempts de la normativa ADR.
  • Exigeixen menys manipulació, ja que són productes que requereixen menys dosificació que els tradicionals.

Per a què serveixen els coagulants?

L’aigua, tant en la seva forma natural com en la seva forma residual, conté petites partícules en suspensió anomenades col·lòids que, per les seves característiques electroestàtiques de repulsió per càrrega, es repel·leixen entre si. Això impossibilita que se separin del medi.

El tractament de coagulació en aigües residuals, consisteix en aplicar productes químics coagulants per facilitar l’aglomeració dels col·lòids en partícules agregades de major tamany. D’aquesta manera, podran ser eliminats de les aigües amb més facilitat.

Aquest tipus de tractament d’aigües sol dur-se a terme per eliminar els sòlids en suspensió, greixos animals, olis, color, proteïnes, hidrats de carboni (midons), metalls pesants, etc. Moltes vegades s’aplica un tractament amb coagulants i floculants, etc.  Moltes vegades s’aplica un tractament amb coagulants i floculants.

Els nostres decolorants

Decolorants d’alta remoció

Generalment, els compostos químics que més color transfereixen a les aigües són els compostos minerals (de fàcil eliminació amb l’ús de coagulants) i els compostos orgànics (solubles en alguns casos i de difícil eliminació).

Per això hem desenvolupat una línia de decolorants d’alta remoció del color soluble remanent, en funció del tipus de coloració de les aigües.

Per a què serveixen els decolorants?

Els colorants són els compostos contaminants que provoquen el major impacte visual en les aigües, podent comportar greuges mediambientals.

Els decolorants serveixen per eliminar el color romanent, sent molt utilitzats en la indústria tèxtil, curtits, paper, etc.

Necessites un producte a mida?

Si les necessitats de la teva empresa són especials, el nostre laboratori de R + D formularà un coagulant o decolorant a mida, així com qualsevol altre producte químic per a tractament d’aigües que pogués arribar a necessitar.