Els nostres productes per a l’eliminació de nutrients

Gaudeix d’una aigua equilibrada

Disposem de diferents alternatives a nivell de productes químics per eliminar nutrients tals com el nitrògen i el fòsfor, evitant el seu abocament en excés, i ajudant també a complir amb els límits establerts per la legislació vigent.

A més, si les necessitats de la teva empresa fossin especials per qualsevol motiu, el nostre laboratori de R + D formularia productes per l’eliminació de nutrients a mida, així com qualsevol altre producte químic per a tractament d’aigües que pogués arribar a necessitar.

Per què calen productes per a l’eliminació de nutrients?

Encara que els nutrients (nitrogen i fòsfor) són elements essencials per a qualsevol ecosistema, un excés dels mateixos pot provocar un augment de la producció primària (fotosíntesi), suposant greus conseqüències sobre la composició, l’estructura (proliferació incontrolada de algues) i la dinàmica de l’ecosistema (eutrofització).

El seu ús és molt recurrent quan les plantes de tractament d’aigües residuals no són capaces d’eliminar-los fins als límits exigits per la llei.