Els nostres floculants

Separen qualsevol residu de les teves aigües

Disposem d’una àmplia gamma de floculants que presentem agrupats en les següents famílies:

Floculants catiònics:

  • Sòlids (Diferents càrregues, pesos moleculars i estructura)
  • Emulsió (Diferents càrregues, pesos moleculars i estructura)

Floculants aniònics:

  • Sòlids (Diferents càrregues i pesos moleculars)
  • Emulsió (Diferents càrregues i pesos moleculars)

Floculants no iònics:

  • Sòlids (Diferents pesos moleculars)
  • Emulsió (Diferents pesos moleculars)

A més, si les necessitats de la teva empresa fossin especials per qualsevol motiu, el nostre laboratori de R + D formularia un floculant a mida, així com qualsevol altre producte químic per a tractament d’aigües que pogués arribar a necessitar.

Què són els floculants?

La floculació és el procés d’aglomeració de partícules desestabilitzades en micro-flocs, i després a flòculs més grans, la finalitat del la qual és facilitar i accelerar la separació aigua / sòlids després d’un procés de coagulació.

Heus aquí un exemple del tractament de coagulació i floculació: