Els nostres polielectrolits per llots

No hi ha fang que se’ls resisteixi

Disposem d’una àmplia gamma de polielectrolits per fangs, capaços de deshidratar amb una eficàcia sorprenent tots els llots, bé siguin químics, biològics o mixtes.

La nostra gamma es divideix en les següents famílies:

Floculants catiònics:

  • Sòlids (Diferents càrregues, pesos moleculars i estructura)
  • Emulsió (Diferents càrregues, pesos moleculars i estructura)

Floculants aniònics:

  • Sòlids (Diferents càrregues i pesos moleculars)
  • Emulsió (Diferents càrregues i pesos moleculars)

Floculants no iònics:

  • Sòlids (Diferents pesos moleculars)
  • Emulsió (Diferents pesos moleculars)

A més, si les necessitats de la teva empresa fossin especials per qualsevol motiu, el nostre laboratori de R + D formularia un polielectrolit a mida, així com qualsevol altre producte químic per a tractament d’aigües que pogués arribar a necessitar.

Per a què serveixen els polielectrolits?

Sempre que una empresa depura aigües residuals es presenten residus en estat sòlid, classificats, de forma genèrica, com:

  • Llots químics (procedents de tractaments fisicoquímics)
  • Llots biològics (procedents de tractaments biològics)
  • Llots mixtes (procedents de tractaments fisicoquímics i biològics conjuntament)

Aquests residus han de ser deshidratats en la major mesura possible i, això és, justament, per al que serveixen els polielectrolits. Poden deshidratar per mitjans tan diferents com la gravetat, el filtre de premsa, la centrífuga, el filtre de banda i la flotació.