T’assessorem en el tractament i la reutilització de les teves aigües residuals

Les nostres solucions sorprenen

El nostre coneixement no només es limita al que estrictament ens pertoca. Coneixem bé els processos productius de les empreses, sigui quin sigui el seu sector. És per això que aportem solucions que potser no esperaries. Solucions que, a més a més de fer millor els nostres clients a nivell d’eficàcia i rendiment, eviten el deteriorament del medi ambient.

Oferim diferents tipus de consultoria:

Optimització de sistemes de tractament d’aigües residuals

Estudiem a fons el funcionament dels teus sistemes de tractament d’aigües residuals, per després proposar les millores pertinents per mitjà d’actuacions mecàniques, físiques, químiques, físic-químiques i/o biològiques.

Reutilització d’aigües residuals

Caracteritzem les diferents possibilitats de reutilització total i/o parcial de les teves aigües residuals, ja sigui per reutilitzar-les en el procés productiu (tecnologies avançades de tractament), o bé per a aigües de rentat (tractaments estàndard).

Balanços d’aigües

Estudiem exhaustivament les diferents dotacions de consum dels processos de fabricació de la teva empresa, tant de les diferents operacions unitàries individualitzades, com a nivell general d’entrada/sortida de fàbrica.

Gestió de residus

Després assessorar, t’ajudem a evaluar quines poden ser les millors sortides pel que fa a la gestió i/o valorització dels residus generats a la teva planta industrial.